Sprejemanje

Kdor je toleranten in iskreno sprejemljiv do vsega tistega, kar odstopa od standardov in je v bitju dobro, ve, kako se ljudje odprejo kot vesolje z neskončnimi možnosti, ko začutijo, da se jih je sprejelo.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom