Skrivnosti denarnega zapisa – obilje ali pomanjkanje?

Skrivnost denarnega zapisa | Molga d.o.o. | dr. Lucija Mulej MlakarKo razmišljam o barvah in kalejdoskopih človeških značajev in želja, se mi nehote porodi misel o denarnem zapisu, ki jo opazujem že leta. Vprašanje, zakaj določeni ljudje sledijo zapisom revščine in drugi zapisom obilja, so ključna.

Navade, ki nas oblikujejo, so v prvi vrsti tiste smernice, ki določajo poteke dogodkov naših življenj. A spreminjanje navad traja, torej, za oblikovanje drugačnih vrednot ne moremo mimo časovne komponente. Ter določenih značajskih potez, kot sta vztrajnost in potrpežljivost. Ter seveda, samovrednotenja. Kako dojemamo sebe? Kaj nam pripada? Kaj si zaslužimo?
O skrivnostih denarnega zapisa so pisali že mnogi. Govor o zakonu privlačnosti, kjer z mislimi in vrednotenjem sveta, človeka in boga, določamo, kaj za nas obstaja in kaj ne, je le en del zgodbe, ki je kot best seller svet objel pred leti s knjigo Skrivnost.

Enigma je tisto, za kar dejansko gre pri denarnem zapisu. A ta enigma, ta skrivnostnost, ni tako zakrita, kot se zdi.
Kaj pa pravzaprav je obilje? Obilje razumem kot prosti pretok idej, čustev in čutenj. Človek, ki v sebi nosi bogastvo, ki je lahko znanje, ki so lahko izkušnje, posebna doživetja, ki bogatijo nas in ljudi okoli nas. Obilje prav tako lahko definiramo kot odsotnost pomanjkanja, kot notranji občutek izpopolnjenosti, kjer smo vsak trenutek v toku z vesoljno energijo, ki nas ustvarja, z energijo zemlje, na kateri bivamo. Obilje je seveda lahko tudi to, da najdemo odgovore na vprašanja, ki nas trenutno pestijo ali, ki vzburjajo našega duha. Obilje je lahko tudi stanje premogih vprašanj, ki bazirajo v želji po razumevanju, npr. delovanja elektrike. Obilje navadno razumemo kot notranji občutek radosti in polnosti.
Kako do takšnega obilja? S prepoznavanjem vsega, kar nas obdaja. Harmonije, kamor se vpletamo. In disharmonije, ki jo ustvarjamo s svojim negativnim egom, ki je poln ponosa, izkrivljanja resnice in obramb, ki pravzaprav ščitijo stare rane.

Kaj pa denar? Obstaja lepa knjiga z naslovom The Soul of Money oz. Duša denarja (Lynne Twist). Avtorica v tej knjigi govori o dveh tipih energije denarja, in sicer v prenesenem pomenu, o beli in črni. Prvo sama povezujem s pozitivnim egom človeka, ki je posledica zdravega psihofizičnega ustroja, vrednot, kot so delavnost, disciplina, ustvarjalnost inp. Drugo, črno energijo denarja, povezujem z negativni egom ter patološkim egom: negativni ego se potrjuje skozi premoč, tekmovanje in škodovanje drugim. Drugi, patološki ego, pa je ego človeka, ki je izgubil stik s pozitivnim vrednotenjem sveta in ljudi, ki je izgubil stik z graditeljskim potencialom v sebi; to je ego uničevalca, katerega žalost drugega vzradosti.

In tako pridemo do sebe in do lastnega vrednotenja pomena denarja. Ker se premalokrat vprašamo o vzrokih za stvari in posledice, ki jih opazujemo v svetu, lahko pričnemo obilje, v tem primeru finančno, vrednoti napačno. Opazujemo, da so napačne ali škodljive poslovne poteze podjetij nagrajene, opazujemo, da so posamezniki nagrajeni, a nikoli ne vidimo zakulisja monetarnega sistema, ga niti ne želimo ali nočemo misliti. Vsekakor, določene energije ali količine denarja ni lahko prenesti in nositi v sebi in s seboj, kar kažejo primeri visokih dobitkov pri posameznikih, katerih življenja so po »veliki sreči« še bolj opustošena. Ali življenja slavnih ljudi, ki so polna praznine in uničevanj.

Ni težko postati bogat, s pravimi ali nepravimi posli, težje je znati biti bogat, bivati v obilju dobrega. Nisem srečala veliko ljudi, ki bi znali bivati brez vsaj minimalne avtodestruktivnosti: dobro se zdi dolgočasno, pustolovščina pa naj bi se le vendarle začela na robovih družbe, na robovih iskanja užitka telesa, uma, duha? Kdo ve? Ali želi izvedeti?

In tako bivamo. Nekateri bolj prazno, drugi bolj polno. A življenje je in ostaja velika skrivnost. Tako kot ljubezen, ki ostaja zadnja skrivnost boga.
Kdo si želi na pot največje avanture, preiskovanja življenja in vzrokov, zakaj je nekaj tako kot je in ne drugače? O vesoljnih zakonih govorijo vsa verstva in mistična izročila, z besedami, kot so karma, usoda, namen, poslanstvo itn. Ta avantura raziskovanja življenja, zahteva od vas vse: predanost, vero in upoštevanje dveh zakonov, ki jih opisujem v nadaljevanju.

Za preklop v obilje moramo upoštevati najmanj dva zakona: zakon akumulacije ter zakon vztrajnosti. Zakon akumulacije govori o tem, da se vsa naša dejanja in vse posledice, ki jih ustvarjamo kot vzrok, nalagajo. Na leta in leta. In iz tega razloga ne moremo razumeti, npr. zakaj imajo določeni ljudje več sreče kot drugi? Ne, ne gre za srečo; za seboj imajo precej več dela, predanosti, garanja in zavezanosti k vrednotam, od katerih ne odstopajo zlahka. Sreča je posledica. Zasluženo. Zakon vztrajnosti pa govori o tistih temnih nočeh duše, ko je vse zaman. Ko ni več smisla. Vsak človek jih je imel, vsak od nas jih pozna. In kako smo odreagirali takrat? Vsaka kriza, vsaka preizkušnja, ki jo prebijemo z vero v sebe in svoje namen, nas obogati. Zato v tistih kritičnih sekundah, ko na primer čakamo na nek odličen posel, zaslišimo idejo in uspemo prepričati nasprotnike v pogajanjih in uspemo. In – skrivnost je razkrita. Zaslužili smo si. In sami si določamo, kaj si zaslužimo in kaj nam pripada.

Obilje je posledica, tako kot pomanjkanje. Notranje bogastvo sledi zunanjemu. Seveda, bogatimo lahko tudi na račun drugih, s pomočjo lenobe in zlorab. A črna energija česarkoli nas vedno uniči. Če ne nas, pa naše potomce. Tako kaže vsaka genealogija (družinsko drevo), če jo proučite. Vzroki so tisto, kar loči srečo od nesreče, in posledice tisto, kar nas zapiše v kodo obilja ali v kodo pomanjkanja. Vedno se lahko odločimo drugače – in vedno se lahko premislimo in zaživimo v pozitivnem egu obilja.

 

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom