Otrok, ki razkrije svoj notranji svet

Otroci so duše, ki se rodijo; niso mala bitja, katerih dolžnost je samo ubogati. So mali ljudje v varstvu odraslih. Naloga odraslih je, da jim pokažejo naravo sveta in vseh pravil, ki veljajo. In vzgoja je en sam trening.

Vsi se, v medsebojnih odnosih, neprestano vzgajamo: ko prijatelju povemo, da ni prav, da zamuja. Ko partnerju naložimo dodatno delo v domačih opravilih in pri tem vztrajamo. Najtežji del vzgoje je moč volje, vztrajanja in vere. Vzgajamo se tudi v družbi: ko ne poslušamo poročil, ampak raje preletimo dogodke v dobrih časopisih. Ko ne blatimo drugih ljudi in ko stojimo pokončno; ko se ne prodamo za drobiž in ko pokažemo, da imamo hrbtenico.

Celoten članek lahko preberete tukaj

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom