Programi za podjetja

DIAGNOSTIKA pravih principov in latentnih možnosti je umetnost kreacije in sonaravnega ustvarjalnega procesa med svetovalcem in uporabnikom storitev. Skupaj segamo globlje, prodorneje in ne zgrešimo bistva.

POTENCIALI so pravzaprav linije, preko katerih oblikujemo lastno sedanjost, spreminjamo percepcijo preteklosti in sooblikujemo prihodnost. Mi smo prava izbira za tiste, ki se zavedajo, da je prava odločitev vedno globlja in zahtevnejša.

RAZVOJ kot nepretrgana igra nasprotij, razumevanja pomena pravega poslovnega sodelovanja, po sebi prinaša dolgoročne blago-biti in obilje na nivojih osebnega, notranjega in najbolj intimnega. Pravi razvoj oplemeniti vse sodelujoče. Mi se zavedamo pomena vzrokov in posledic, zato skupaj z vami gradimo vizije, ki nagradijo vse vpete.

TALENTI so iskre. Negujemo jih z iskrenimi odnosi in pridobivamo z iskrivimi idejami. Procese iskrenja, kombinacijo principov ognja, vode, kovine, lesa, zraka, zemlje ter srčnosti vpenjamo v naše podjetniške vrednote in rešitve. Bližnjice niso za nas – zanima nas prava smer, optimalna pot glede na dane kavzalnosti.

Za odkrivanje razvojnih potencialov v podjetjih izvajamo naslednje programe:
Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom