Skupinski trening (group coaching)

Čas, v katerem živimo, je čas nenehnih sprememb. Da bi na spremembe lahko ustrezno odgovarjali, potrebujemo trening možgan in duha.

“Moj uspeh je tvoj uspeh!” (Izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar)

CILJI SEMINARJA je razumevanje principov:

 • razumevanja vpliva lastnih idej in vedenja na celoten tim in podobo našega podjetja,
 • pomena pozitivne/negativne samopodobe,
 • dometa in omejitev placebo/nocebo efekta,
 • uravnoteženega odnosa do strank,
 • zasebnosti strank in profesionalnem delu.

1. tema: UMETNOST PREPRIČEVANJA ZA DOSEGANJE SKUPNEGA CILJA

Naš notranji duševni svet zmore pod vplivom motivacije čudežna dela in je sposoben reševanja še tako zapletenih situacij. V današnjem svetu en sam človek doseže veliko manj, kot če se usposobi za koordinacijo ciljev z ostalimi deležniki. Sposobnost delati v timu je danes pomembna in za sodobno delo in uspeh nepogrešljiva kvaliteta . Ko se zavemo, da naš notranji svet vpliva na slike, ki jih zagledamo v zunanjem svetu, pričnemo s spodobnostjo domišljije ali imaginacije ravnati bolj previdno. Povezava notranjega in zunanjega sveta je ujemajoča se! Umetnost prepričevanja gradi na karakterju osebe, ki skuša situacije reševati na velikopotezne načine ujemanja notranjih kreacij (misli, idej) v zunanji pojavnosti (materializaciji teh misli, idej).  Kadar delamo v timu, je nujno, da znamo najti skupni jezik sprejemanja in dajanja ključnih informacij, priporočil in usmeritev.

»POGOJEVANJE SEBE IN KOMUNIKACIJA«

Posameznik, ki v situaciji opaža zgolj težave, je pogojen z ovirami iz zunanjega sveta, ki jim priznava premoč. Takšen človek postaja in ostaja žrtev okoliščin, brez jasnega jaza in lastnih mnenj. Da bi delovali v dobro celote, moramo spremeniti lasten odnos do sebe in do ključnih igralcev, ki skupaj ustvarjajo igro.

»SAMOPODOBA« IN »PODOBA TIMA«

Samopodoba je ključ do uspeha ali poraza. Vpliv in moč samopodobe proučujejo različne psihološke šole, med katerimi je šola kognicije ključnega pomena.

Karizma je moč, ki jo človek pridobi nad seboj in lastnimi procesi ter manki (duševnimi, duhovnimi). Ta moč žarči navzven. Karizma je lahko konstruktivna (Gandhi) ali uničujoča (Hitler).

 • Kaj se dogaja v človekovem živčnem sistemu, ko se njegova samopodoba spremeni?
 • Samopodoba je ključ do človekove osebnosti in njenega vedenja. Če spremenimo samopodobo, spremenimo osebnost in njeno vedenje.
 • Samopodoba določa meje posameznikovih dosežkov. Določa, kaj zmorete in česa ne. Razširitev samopodobe razširi tudi področje možnega.
 • Obstaja vrsta znanstvenih dokazov, da človeški možgani in ves živčni sistem delujejo po načelu kibernetike: da uresničijo cilj njihovega lastnika. Gre za vgrajeni samodejni sistem vodenja.

2. tema: ETIKA V POSLOVNI PRAKSI

»KAKO DOSEČI TEMELJNE CILJE VODENJA«

 • ustvarjanje varnega in neobremenjenega delovnega vzdušja, ki je pogoj za  uspešno  vodenje in doseganje  poslovnih ciljev,
 • snovanje dobre vizije podjetja in njeno uresničevanje,
 • zagotoviti si podporo sodelavcev.

»POMEN DELA NA SEBI ZA RAZVOJ UČINKOVITIH VODSTVENIH LASTNOSTI«

 • kdor želi voditi druge mora najprej znati voditi sebe,
 • osebnostne lastnosti vodje, kako jih razviti in znati uporabljati tudi v kritičnih trenutkih (izkušenost, zrelost, plemenitost, umirjenost, pravičnost, preudarnost, odločnost, skrbnost, spoštljivost),
 • zaznavanje in spoštovanje lastne šibkosti – ključ do spoštovanja zaposlenih,
 • moč nezavednega (konflikt med zavednim in nezavednim, kako se odraža in kako ga preprečiti),
 • vzpodbujanje ustvarjalnosti, prepoznavanje znamenj časa (intuicija), pozitiven odnos do sodelavcev, dobaviteljev, kupcev.

»KO IMA VODJA VSEGA DOVOLJ – MOŽNE REŠITVE ZA BOLJŠE POČUTJE«

 • prepoznavanje fizične in psihične izgorelosti ter kako jo preprečiti,
 • prepoznavanje tatov življenjske moči in kako jo obnavljati,
 • kako biti v stiku s sabo, s sodelavci in bližnjimi.

3. TEMA: UMETNOST VPLIVANJA IN PREPRIČEVANJA

Vpliv zavesti in mišljenja na neposredno realnost, ki jo živimo, je dejstvo. Umetnost vplivanja in prepričevanja je veščina tistih, ki so se skozi svoje življenjske in poslovne izkušnje naučili »brati med vrsticami«, in to jim je omogočilo večji vpliv na sprejete odločitve v svetu posla in natrpanih urnikov. »Branje med vrsticami« je sposobnost uvida v situacije in v izid odločitev ali sprejetih strategij. Da bi se naučili gledati procese celostno, je potreben drugačen pristop in vpeljevanje kreativnih oblik reševanja problemov, od katerih je odvisna uspešnost kariere posameznika, tima in posledično celotne organizacije. Nujen je razvoj spretnosti, veščin in kompetenc s področja psihoanalize ter poznavanje procesov kognicije.

Obravnavamo vprašanja:

 • potencialna in dejanska moč človeka
 • domišljija (aktivna vizualizacija) kot delavnica uma, od koder vplivamo na realnost
 • poznavanje lastne miselne energije
 • napačno programirano znanje
 • avtosugestija kot nadzor nad nezavednim in podzavestnim, ki nas podpira v viziji uspeha in rasti
 • neskladnost misli
 • NLP (nevrolingvistično programiranje): PASTI ROBOTIZACIJE ZAVESTI
 • moč sugestije
Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom