Netehnološke inovacije

Molga | programi za podjetja | netehnološke inovacijePredhodijo tehnološkim. Rast podjetja je odvisna od 4 ključnih stebrov managementa oz. vodenja: planiranja, organizacije, vodenja in nadzora. Netehnološke inovacije so možne pod pogojem zaveze, ki jo do podjetja gojijo tako zaposleni kot ostali deležniki (lokalne skupnosti, država, interesne skupine itd.). Klasični 4-je stebri se spreminjajo; planiranje pomeni usklajevanje mreže kompleksnih sistemov in posameznikov, ki se zavedajo lastne avtonomije; vodenje je možno ob kontinuirani osebni rasti; organizacija postaja nemogoča brez referenčne moči vodij in nadzor je uspešen le ob trajni zavezi zaposlenih.

Spremenjena poslovna okolja nudijo številne izzive in zahtevajo nove poslovne obrazce, ki so jih vešči le tisti, ki v nova znanja vlagajo tako razvojna sredstva kot poslovni ter zasebni čas.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom