Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti

Dr. Lucija Mulej Mlakar [24366]
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2001-2014)

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. ŽUBOROVA, Viera, GORENC ZORAN, Annmarie, MULEJ, Lucija. The electoral (dis)advantage of the independent candidates in different electoral system (comparative study of Slovak and Czech local election). Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], jul. 2014, vol. 12, no. 3, str. 533-546, doi: 10.4335/12.3.533-546(2014). [COBISS.SI-ID 4730923], [JCR, SNIP, WoS do 15. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 27. 11. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33] kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD  točke: 32.88, št. avtorjev: 3
 2. MULEJ, Lucija, GORENC ZORAN, Annmarie, MIHÁLIK, Jaroslav. A case study on local initiatives and questions of national resources. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], jul. 2014, vol. 12, no. 3, str. 659-669, ilustr., doi: 10.4335/12.3.659-669(2014). [COBISS.SI-ID 4732715], [JCR, SNIP, WoS do 1. 9. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD točke: 32.88, št. avtorjev: 3
 3. MULEJ, Lucija, KRYŽANOWSKI, Marko. Business is war? Ne, biznis je modrost = Business is war? No, business is wisdom. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 1. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__1. [COBISS.SI-ID 512535600]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICD točke: 2.5, št. avtorjev: 2
 4. MULEJ, Lucija, TRUNK ŠIRCA, Nada. Culture and wishdom: tacit knowledge as a way of learning in higher education. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, 2010, vol. 7, no. 3, str. 345-358, doi: 10.1504/IJIL.2010.031951. [COBISS.SI-ID 14982453], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
  kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD točke: 31.7, št. avtorjev: 2
 5. MULEJ, Lucija. Kontraindukcija kot vir novitet (rekonstrukcija “prave discipline”). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2008, letn. 40, št. 1/2 (209/210), str. 163-180. [COBISS.SI-ID 28607789] kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH točke: 30, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ, Lucija. Construction of scientific facts – why is relativism essential in bypassing incommensurable gaps in humanities. Case of personal involvement – biased scientific facts. Qualitative Sociology Review, ISSN 1733-8077. [English ed.], 2008, vol. 4, issue. 1, str. 205-219, tab. http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume9/abstracts.php#art11. [COBISS.SI-ID 28193325], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH točke: 50.3, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ, Lucija. O avtonomiji in heteronomiji znanstvenega raziskovanja : primer kreativnosti. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2007, letn. 39, št. 3/4 (207/208), str. 73-93. [COBISS.SI-ID 27987501] kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH točke: 30, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ, Lucija. Dinamika paralelnih svetov : inkomenzurabilnost ali “umanjkanje skupnega merila primerjave”. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2007, letn. 35, št. 227, str. 201-221. [COBISS.SI-ID 27561517]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH točke: 30, št. avtorjev: 1

1.03 Kratki znanstveni prispevek

 1. MULEJ, Lucija. Učiteljevanje kot magijski menedžment emocij, frustracij in strahov = The teaching profession as a magical management of emotions, frustrations and fears. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__2. [COBISS.SI-ID 512544304]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Skladni razvoj držav članic EU – od birokracije do etike vključevanja vseh?. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije, ISSN 1318-2803. [Slovenska tiskana izd.], 2007, letn. 41, št. 3/4, str. 148-152. [COBISS.SI-ID 237924864]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
  točke: 24, št. avtorjev: 1

1.04 Strokovni članek

 1. MULEJ, Lucija. Slepila pozitivnega mišljenja vs. dobronamerno sobivanje sočutečih : kolumna. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], apr./maj 2019, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 513822338]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Bistvo človeka = njegova bit : kolumna. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], feb./mar. 2019, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 513822594]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Trust, the new advocate of a future HR – centered economy. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 2019, spring edtion, str. 50, ilustr. [COBISS.SI-ID 513789826]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija. Ekonomija prihodnosti. Kakovost, ISSN 1318-0002, 2018, št. 3, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 513764482]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija. Džezva in načelnost : ali smo zares iskreni, če sledimo pravilom le zato, da izpolnimo pričakovanja?. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, avg./sep., str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 513766274]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ, Lucija. Čas je in ga ni. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, feb./mar., str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 513769602]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ, Lucija. Zakaj onemogočati ptice, ki letijo smelo? : ko se bomo spremenili, vsak zase, ko nas bo let drugega navdahnil, nas motoviral, osrčil in ostrastil, bomo spremenili tok usode!. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, jun./jul., str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 513767554]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ, Lucija. Poti duhovne evolucije. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, okt./nov., str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 513764226]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ, Lucija. Abeceda dvojine : jaz, ti, midva, vesolje. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, okt./nov., str. 42-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 513763970]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 10. MULEJ, Lucija. Svetovi generacij. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, št. 50, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 513761922]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 11. MULEJ, Lucija. Reign of depth and content – toward holacracy. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 2018, summer edtion, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 513777538]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ, Lucija. Ječe časa, uma in srca. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2017/2018, dec./jan., str. 64-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 513770114]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ, Lucija. Smrt, bardo prehoda. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2017, okt./nov., str. 44-47, ilustr. http://budnjani.si/uploads/budnjani1/public/document/29-lucijasmrt_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 513770882]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ, Lucija. Konflikti kot učilnica samospoznavanja : kaj dobrega lahko pridobimo iz njih?. Farmacevtski vestnik : strokovno glasilo slovenske farmacije, ISSN 0014-8229. [Tiskana izd.], okt. 2014, letn. 65, št. 4, str. 315-318. [COBISS.SI-ID 28121383], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 15. MULEJ, Lucija. E študij : novodobni vidik kreativne pedagogike kot primer samo-odgovornega menedžmenta. Medijska vzgoja in produkcija, ISSN 1855-3354. [Tiskana izd.], okt. 2011, letn. 4, št. 3, str. 14-19. [COBISS.SI-ID 512544048]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.05 Poljudni članek

 1. MULEJ, Lucija. Praznino si napolnimo v tišini : kolumna. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2019, št. 4/5, str. 120. [COBISS.SI-ID 513816450]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Barve doživetij, kode spomina in melodije srca. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 2, str. 52. [COBISS.SI-ID 513769090]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Ljubezen. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 3, str. 52. [COBISS.SI-ID 513768834]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija. Čustvena poštenost. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 5, str. 54. [COBISS.SI-ID 513768322]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija. Obrazi partnerskih vezi ali Bitje ljubezni. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 6, str. 50. [COBISS.SI-ID 513768066]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ, Lucija. Barve spominov. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 7, str. 54. [COBISS.SI-ID 513767042]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ, Lucija. Poletni čas. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, 2018, letn. 4, št. 8, str. 50. [COBISS.SI-ID 513766786]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ, Lucija. Zakon multiplikacije. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, okt. 2018, letn. 4, št. 10, str. 52. [COBISS.SI-ID 513766018]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ, Lucija. Vrednost prestiža. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2018, št. 11/12, str. 118. [COBISS.SI-ID 513763202]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 10. MULEJ, Lucija. Mostovi namesto zidov. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2018, št. 11/12, str. 122. [COBISS.SI-ID 513760898]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 11. MULEJ, Lucija. Mostovi : sposobnost povezovanja src, umov in duš. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, št. 50, str. 52-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 513762178]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ, Lucija. Okoliščine določajo naš pogled na svet. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, dec./jan. 2017/2018, letn. 3/4, št. 12/1, str. 56. [COBISS.SI-ID 513769858]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ, Lucija. Nevarnost tistih, ki zgolj ubogajo ukaze, ali oda kimovcem. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, jan. 2017, letn. 3, št. 1, str. 56. [COBISS.SI-ID 513773698]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ, Lucija. Z empatijo v nov čas ali barva tvoje duše. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, feb. 2017, letn. 3, št. 2, str. 56. [COBISS.SI-ID 513773442]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 15. MULEJ, Lucija. Množični trans sodobne družbe. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, mar. 2017, letn. 3, št. 3, str. 56. [COBISS.SI-ID 513773186]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 16. MULEJ, Lucija. Kateri jezik govorite? : ste strpni in resnicoljubni?. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, maj 2017, letn. 3, št. 5, str. 54. [COBISS.SI-ID 513772674]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 17. MULEJ, Lucija. Sposobnost bližine ali jezik ljubezni. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, jun. 2017, letn. 3, št. 6, str. 46. [COBISS.SI-ID 513772418]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 18. MULEJ, Lucija. Pravica do iluzije. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, jul. 2017, letn. 3, št. 7, str. 52. [COBISS.SI-ID 513772162]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 19. MULEJ, Lucija. Utrinki poletja. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, avg. 2017, letn. 3, št. 8, str. 50. [COBISS.SI-ID 513771906]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 20. MULEJ, Lucija. Govorica srca je nema. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, sep. 2017, letn. 3, št. 9, str. 52. [COBISS.SI-ID 513771650]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 21. MULEJ, Lucija. Hvala za razumevanje. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, okt. 2017, letn. 3, št. 10, str. 54. [COBISS.SI-ID 513771394]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 22. MULEJ, Lucija. Izvor duševnih stisk. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, nov. 2017, letn. 3, št. 11, str. 54. [COBISS.SI-ID 513770370]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 23. MULEJ, Lucija. Teči s tokom ali jeziti bogove?. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, maj 2016, letn. 2, št. 5, str. 50. [COBISS.SI-ID 513775234]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 24. MULEJ, Lucija. Zaupanje kot valuta ali napredovanje pod palmo. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, jul. 2016, letn. 2, št. 7, str. 50. [COBISS.SI-ID 513774722]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 25. MULEJ, Lucija. Polnjenje baterij. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, avg. 2016, letn. 2, št. 8, str. 47. [COBISS.SI-ID 513774466]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 26. MULEJ, Lucija. Le čevlje sodi naj kopitar. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, sep. 2016, letn. 2, št. 9, str. 46. [COBISS.SI-ID 513774210]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 27. MULEJ, Lucija. Premagati smrt ali sožitje medicine in volje bogov. Ženska : slovenska družinska revija, ISSN 2386-0677, jul. 2016, letn. 2, št. 7, str. 86-87. [COBISS.SI-ID 513774978]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 28. MULEJ, Lucija. Tretja svetovna vojna : čas osebnih sprememb. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, nov. 2013, letn. 9, str. 48. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/tretja%20svetovna%20vojna-cas%20osebnih%20vojn.pdf. [COBISS.SI-ID 2048220930]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 29. MULEJ, Lucija. Kraljestvo samozavesti. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, sep. 2013, letn. 9, str. 57. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/kraljestvo%20samozavesti.pdf. [COBISS.SI-ID 2048221954]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 30. MULEJ, Lucija. Spremembe in konec sveta : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, feb. 2013, letn. 9, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 512621616]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 31. MULEJ, Lucija. Pasti pozitivnega mišljenja. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, okt. 2013, letn. 9, str. 61. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/pasti%20pozitivnega%20misljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 2048221698]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 32. MULEJ, Lucija. Svetovi in energija življenja : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, apr. 2013, letn. 9, str. 62-[63]. [COBISS.SI-ID 2048221186]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 33. MULEJ, Lucija. Aktivacija : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava : revija za polno življenje, ISSN 1581-8551, maj 2013, letn. 9, str. 62-[63]. [COBISS.SI-ID 2048221442]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 1. MULEJ, Lucija. Alogično polje učenja : v iskanju kvantne vezi med učiteljem in učencem. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij = Modern approaches to teaching coming generation. Polhov Gradec: Eduvision. 2013, str. 71-78. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 2048222722]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. MULEJ, Lucija. Vzgoja za družbeno odgovornost: duh časa in čas sprememb = Education for social responsibility: the spirit of time and the time of change. V: HRAST, Anita (ur.), et al. Youth in focus of world changes : conference proceedings = Mladi v presečišču svetovnih sprememb : zbornik prispevkov, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). 2011, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 512533040]
  kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 25, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija, LESJAK, Dušan, TRUNK ŠIRCA, Nada. Intercultural dialogue as a tool for bypassing gaps of meaning. V: Intercultural dialogue and management : 9th international conference, 9th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia, and European Institute of the Mediterranean, Spain, 26-29 November 2008, Barcelona, S. Koper: Faculty of Management. [2008], str. 81-88. [COBISS.SI-ID 2956247]
  kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN
  točke: 8.33, št. avtorjev: 3

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 1. MULEJ, Lucija. Menedžment osebnosti kot koncept sodobnega časa. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik 9. konference komunalnega gospodarstva. Ljubljana: GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva. 2019, str. 47-52. [COBISS.SI-ID 513823362]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Management osebnosti: osebna etika za povezovanje celote. V: DOBNIK, Mojca (ur.), LEŠNIK, Amadeus (ur.). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2019, str. 25-32. [COBISS.SI-ID 513823618]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. MULEJ, Lucija. Business and creativity : creation of possible worlds. V: FOŠNER, Ajda (ur.). Conference proceedings. Ljubljana: Gea College – Faculty of Entrepreneurship. 2015, str. 18. [COBISS.SI-ID 513450114]
  kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Internationalisation is an old phenomenon …. V: Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung : Regionalentwicklung des Alpen-Adria-Raums in globaler Perspektive = Večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = regionalni razvoj alpsko-jadranskega prostora v globalni perspektivi = Plurilinguaismo, interculturalità e istruzione = lo sviluppo culturale e socio-economica dell’Alpe Adria in un’ottica globale = Multilingualism, transculturality and education = regional development in the Alps-Adriatic area in a global perspective : abstracts. Klagenfurt: Alpen-Adria Universität. 2008. http://www.uni-klu.ac.at/deutschdidaktik/inhalt/425.htm. [COBISS.SI-ID 28730669]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Beyond social control : creativity and deviance. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control in contemporary society – practice and research : policing in central and eastern europe : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Crime. 2008, str. 52-53. http://www.fvv.uni-mb.si/conf2008/Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 28663597]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. TRUNK ŠIRCA, Nada, MULEJ, Lucija. Internationalization of higher education : multucultural environments and Pan European identities : the case of the Euro-Mediterranean University. V: WINTERSTEINER, Werner (ur.), GOMBOS, Georg (ur.), GRONOLD, Daniela (ur.). Grenzverkehr / ungen : Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum = Ména / mejà : večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = Confini / confronti : plurilinguismo, transculturalità e istruzione = Border dis / solutions : multiculturalism, transculturality and education, (Wieser Wissenschaft). Klagenfurt = Celovec: Wieser. cop. 2010, str. 224-235, tabela. [COBISS.SI-ID 3741143]
  kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 10, št. avtorjev: 2
 2. MULEJ, Lucija. Umetnost vednosti: od prisile k svobodi izbire. V: FEYERABEND, Paul K. Znanost kot umetnost, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 25). Ljubljana: Sophia. 2008, str. 159-176. [COBISS.SI-ID 29709357]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 40, št. avtorjev: 1

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. MULEJ, Lucija. Jaz sem drevo. V: KOS, Jože (ur.), MULEJ, Lucija (ur.), KOS, Jože. V poslanstvu dreves. Polšnik: Center za zunanjo ureditev. 2011, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 512547376]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. MULEJ, Lucija. The social construction of what?. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2007, letn. 35, št. 227, str. 227-228. [COBISS.SI-ID 27561261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Paul Feyerabend, Spoznanje za svobodne ljudi, Krtina, Ljubljana 2007, 218 str. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2007, letn. 28, št. 3, str. 201-205. [COBISS.SI-ID 27487277]
  kategorija: SU (S) (prevod)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 1

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

 1. MULEJ, Lucija. O sodobnem suženjstvu. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 3. 10. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-o-sodobnem-suzenjstvu. [COBISS.SI-ID 513813634]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Kaj nam sporoča tišina. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 4. 9. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-kaj-nam-sporoca-tisina. [COBISS.SI-ID 513814658]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Kaj rodi družba, ki slavi povprečje?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 10. 4. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-kaj-rodi-druzba-ki-slavi-povprecje. [COBISS.SI-ID 513790338]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija. Največja copata v ravno pravšnjih čevljih. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 10. 7. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-najvecja-copata-v-ravno-pravsnjih-cevljih. [COBISS.SI-ID 513815682]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija. Ujetniki potlačenih strasti. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 12. 6. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-ujetniki-potlacenih-strasti. [COBISS.SI-ID 513816194]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ, Lucija. O sposobnih in lenuhih. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 13. 2. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-o-sposobnih-in-lenuhih. [COBISS.SI-ID 513777026]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ, Lucija. V imenu ljubezni. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 18. 10. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-pridemo-da-gremo-ali-ko-mrtvi-ozivijo. [COBISS.SI-ID 513812610]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ, Lucija. Moč ženske (v objemu moškega). Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 19. 9. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-moc-zenske-v-objemu-moskega. [COBISS.SI-ID 513814146]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ, Lucija. Smo dobri ljudje zares dobri?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 21. 8. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-smo-dobri-ljudje-zares-dobri. [COBISS.SI-ID 513815170]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 10. MULEJ, Lucija. Suženj nenasitnice. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 22. 5. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-suzenj-nenasitnice. [COBISS.SI-ID 513799042]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 11. MULEJ, Lucija. O gradilnih in rušilnih vozlih med ljudmi. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 23. 1. 2019. https://www.onaplus.si/lucija-mulej-mlakar-o-gradilnih-in-rusilnih-vozlih-med-ljudmi. [COBISS.SI-ID 513761410]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ, Lucija. Moč živega znanja še nikoli ni bila tako ključna. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 24. 4. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-suzenj-nenasitnice. [COBISS.SI-ID 513799298]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ, Lucija. O orlih in racah ter svobodi izbire. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 24. 7. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-o-orlih-in-racah-ter-svobodi-izbire. [COBISS.SI-ID 513815426]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ, Lucija. Ljudje brez vsebine. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 26. 6. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-ljudje-brez-vsebine. [COBISS.SI-ID 513815938]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 15. MULEJ, Lucija. Kakšne poti pa vi izbirate do cilja?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 27. 2. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-kaksne-poti-pa-vi-izbirate-do-cilja. [COBISS.SI-ID 513789058]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 16. MULEJ, Lucija. Materinstvo je za mnoge ženske le ena od kljukic. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 27. 3. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-koliko-casa-imate. [COBISS.SI-ID 513790082]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 17. MULEJ, Lucija. Tuš žebljev na info@. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 29. 5. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-tus-zebljev-na-info. [COBISS.SI-ID 513816706]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 18. MULEJ, Lucija. Ribiči kalnih voda. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 30. 1. 2019. http://budnjani.si/v_medijih/96/kolumna_ribici_kalnih_voda_onaplus_jan/. [COBISS.SI-ID 513760642]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 19. MULEJ, Lucija. Pridemo, da gremo ali ko mrtvi oživijo. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 31. 10. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-pridemo-da-gremo-ali-ko-mrtvi-ozivijo. [COBISS.SI-ID 513812354]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 20. MULEJ, Lucija. Milina ali odsotnost iskanja : kolumna. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], okt. 2019, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 513813122]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 21. MULEJ, Lucija. Bitke in iluzije, da jih ni. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], jun./jul. 2019, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 513814914]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 22. MULEJ, Lucija. Trust, the new advocate of a future HR-centered economy. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 27. 3. 2019, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 513813890]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 23. MULEJ, Lucija. Kakšna je vaša samopodoba?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 5. 11. 2018. https://www.onaplus.si/dr-lucija-mulej-mlakar-kaksna-je-vasa-samopodoba. [COBISS.SI-ID 513764994]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 24. MULEJ, Lucija. Skopuhi in mečkači. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 12. 12. 2018. https://www.onaplus.si/dr-lucija-mulej-mlakar-skopuhi-in-meckaci. [COBISS.SI-ID 513762946]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 25. MULEJ, Lucija. Koliko časa imate?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 13. 3. 2019. https://onaplus.delo.si/dr-lucija-mulej-mlakar-koliko-casa-imate. [COBISS.SI-ID 513789570]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 26. MULEJ, Lucija. Zakaj bi se morali vsi učiti vedrine?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 19. 12. 2018. https://www.onaplus.si/dr-lucija-mulej-mlakar-zakaj-bi-se-morali-vsi-uciti-vedrine. [COBISS.SI-ID 513762690]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 27. MULEJ, Lucija. Usodna srečanja in aplavz pogumu. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 21. 11. 2018. https://www.onaplus.si/lucija-mulej-mlakar-usodna-srecanja-in-aplavz-pogumu. [COBISS.SI-ID 513764738]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 28. MULEJ, Lucija. Smo Slovenci res zavistni?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 28. 11. 2018. https://www.onaplus.si/lucija-mulej-mlakar-smo-slovenci-res-zavistni. [COBISS.SI-ID 513763714]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

1.22 Intervju

 1. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Uspelo bo tistim, ki bodo znali prevajati strast v številke in življenjsko silo v dobiček in blaginjo za vse. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, ISSN 2463-9443. [Tiskana izd.], 2019, letn. 5, št. 22, str. 62-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 513798786]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Znanost nevidnega : intervju z dr. Lucijo Mulej Mlakar. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 6, str. 3-6, portret. [COBISS.SI-ID 300782592]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Vsak trenutek se moramo zavedati, da so naši sodelavci ljudje. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 6. 2. 2019. https://onaplus.delo.si/gregor-rajsp-vsak-trenutek-se-moramo-zavedati-da-so-nasi-sodelavci-ljudje. [COBISS.SI-ID 513777282]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija (oseba, ki intervjuva). Večna iskalka zanimivih in neponovljivih vsebin. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2019, št. 1, str. 90-94. [COBISS.SI-ID 513761154]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Erotika je umetnost obvladovanja sebe. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2018, št. 11/12, str. 90-94. [COBISS.SI-ID 513766530]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ, Lucija (intervjuvanec), AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Lepota je razvneto srce in očarana duša. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, avg./sep., str. 32-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 513777794]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2
 7. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Duhovnost je človečnost poguma luči. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2017, avg., str. 48-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 513778306]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Če želimo luč, moramo žrtvovati svoj ego : duhovni zakoni in posledice. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2018, feb./mar., str. 32-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 513769346]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Prave rešitve zahtevajo čas, nego in potrpežljivost. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, nov. 2016, letn. 2, št. 11, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 513773954]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 10. MULEJ, Lucija. Podzavest je osebni stražar, ki skrbi za moralo. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, jun. 2017, letn. 3, št. 6, str. 41-43. [COBISS.SI-ID 513772930]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 11. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Ambiciozna, a tudi etična. Cosmopolitan, ISSN 1580-6898. [Slovenska tiskana izd.], nov. 2017, str. 68-69. http://budnjani.si/uploads/budnjani1/public/document/31-cosmo_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 513770626]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Siromašnost duha je velika. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, 2017, letn. 19, št. 8, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 513778562]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Za etiko se je treba vsak dan truditi. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], 2017, okt./nov., str. 52-59, ilustr. http://budnjani.si/uploads/budnjani1/public/document/28-etikavsakdan_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 513771138]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Za pravega učitelja mora priti čas. Jana, ISSN 0350-9125, 2016, letn. 45, št. 44, str. 56-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 513778818]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 15. KRAPEŽ, Branko (intervjuvanec), MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Otrok, ki razkrije. Mama : revija za nosečnice in starše, ISSN 1408-3345. [Tiskana izd.], maj. 2015, letn. 19, št. 203, str. 22-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 513776002]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2
 16. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Srčnost je velik koncept. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, 29. dec. 2015, letn. 17, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 513775490]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 17. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Številne ženske so zelo nevarne, mnoge bolj kot moški. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, 2018, letn. 20, št. 11, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 513778050]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 18. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Človek, ki misli slabo, ne bo zdrav. Zarja : slovenska družinska revija, ISSN 2386-0626, 17. nov. 2015, letn. 1, št. 11, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 513775746]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 19. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Zlata doba gospodarstva. MQ : revija Združenja manager, ISSN 1854-7117, 2009, št. 11, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 30185261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 20. MULEJ, Lucija (intervjuvanec). Vsak človek je arhitekt svoje sreče. Nova : v svetu slavnih, ISSN 1580-8289, Junij 2018, str. 36-.37, ilustr. [COBISS.SI-ID 513767298]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

1.25 Drugi sestavni deli

 1. MULEJ, Lucija. On-kraj raz-kritja : priročnik za uspešno vodenje in soustvarjanje organizacijske klime, Molga, 2008. Piar na kvadrat, ISSN 1855-1327, 2009, [Št.] 10, str. 31. [COBISS.SI-ID 30185005]
  št. avtorjev: 1

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 1. MULEJ, Lucija. Relativizem v sociologiji znanosti : benigni relativizem: manifest odpiranja kreativnih potencialov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-254-067-8. [COBISS.SI-ID 239121408]
  kategorija: 2A (Z, A’, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 160, št. avtorjev: 1

2.02 Strokovna monografija

 1. MULEJ, Lucija. Pogovori z Erosom : o ljubezni in erotiki, zanosu, popolni predaji, izgubi in bolečini, zlitju nasprotij, minevanju in poustvarjanju, pogumu do večnosti. Radovljica: Molga, 2018. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-92655-3-6. [COBISS.SI-ID 294017024]
  kategorija: SU (S)
  točke: 40, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Heroji : odgovorno duhovni vs. duhovno udobni. Ljubljana: Molga, 2015. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-92655-2-9. [COBISS.SI-ID 281426944]
  kategorija: SU (S)
  točke: 40, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Onkraj razkritja materialno-duhovnega sožitja. 3. izd. Radovljica: Molga, 2015. 111 str. ISBN 978-961-92655-1-2. [COBISS.SI-ID 279711488]
  kategorija: SU (S) (nova izdaja)
  točke: 20, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija. On-kraj raz-kritja. 2. izd. Ljubljana: samozal., 2008. 110 str. ISBN 978-961-245-590-3. [COBISS.SI-ID 241381120]
  kategorija: SU (S) (nova izdaja)
  točke: 20, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija. On-kraj raz-kritja : resnica o resnicah duha. Šmarješke Toplice: Stella, 2008. 135 str. ISBN 978-961-246-110-2. ISBN 978-961-246-109-6. [COBISS.SI-ID 238119680]
  kategorija: SU (S)
  točke: 40, št. avtorjev: 1
 6. LUTHAR, Oto (urednik, avtor), MULEJ, Lucija (urednik, avtor), POGAČAR, Martin (urednik, avtor). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2008. 115 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-050-0. http://ikss.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540500.pdf. [COBISS.SI-ID 236857088]
  kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 13.33, št. avtorjev: 3

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

 1. TRUNK ŠIRCA, Nada (avtor, vodja projekta), KOŠMRLJ MUHA, Katarina, ARZENŠEK, Ana, NOVAK, Matic, JOŠT LEŠER, Valentina, LESJAK, Dušan, OCVIRK, Aleksandra, NOVAK, Matjaž, KOCBEK, Alenka, MULEJ, Lucija. Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na aplikaktivnem projektu : projekt L5-2313. Koper: Fakulteta za management, 2012. 169 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4548311]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.2, št. avtorjev: 10
 2. TRUNK ŠIRCA, Nada, LESJAK, Dušan, MULEJ, Lucija, SKELA-SAVIČ, Brigita, TIČAR, Bojan, VODOPIVEC, Milan, KOŠMRLJ MUHA, Katarina, RODMAN, Karmen, BARLE LAKOTA, Andreja, BAŽON, Ksenija, BRAČEK LALIĆ, Alenka, FERJANČIČ, Staša, OCVIRK, Aleksandra, FLORJANČIČ, Viktorija, BALDE, Alen, KOREN, Andrej, NAHTIGAL, Matjaž. Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov, Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013″ : projekt V5-0444. Koper: Fakulteta za management, maj 2010. 224 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PWFRW4JI. [COBISS.SI-ID 3534807]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.16, št. avtorjev: 17

2.13 Elaborat, predštudija, študija

 1. ČENČUR CURK, Barbara, RODELA, Romina, FRANKO, Mladen, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, STOPAR, Marta, MULEJ, Lucija. An assessment of environmental, economic and social impacts of a biofuel polygeneration system integrating MSW landfill gas and solar energy : case study Brstje. V Novi Gorici: Univerza, 2009. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1635579]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.33, št. avtorjev: 6

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

 1. MULEJ, Lucija. The secret : why is it not working for you?. Ljubljana: Molga, 2009. 108 str. ISBN 978-961-92655-0-5. [COBISS.SI-ID 245684992]
  št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Skrivnost : zakaj ne deluje pri vas?. Kranj: samozal., 2008. 102 str. ISBN 978-961-245-535-4. [COBISS.SI-ID 239655936]
  št. avtorjev: 1

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

 1. ABDOULI, Touhami, MULEJ, Lucija. Identity and violence : [predavanje na seminarju v okviru magistrskega študija ‘MA in Civilizations’, org. Univerza v Soussu, EMUNI, 17.-18.XII.2008]. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 29062957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 1. MULEJ, Lucija. Kako ohraniti mlad um v telesu skozi čas? : predavanje na DAOYAH, 5. festivalu za celostno zdravje, 2. 10., Cankarjev dom, Kosovelova dvorana. [COBISS.SI-ID 513822850]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Povezovanje inteligenc 4Q: primer avtosugestije in avtogenega treninga : delavnica na DAOYAH, 5. festivalu za celostno zdravje, 2. 10., Cankarjev dom, Kosovelova dvorana. [COBISS.SI-ID 513823106]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ, Lucija. Agilnost in razvoj trajnostno usmerjenega menedžmenta, Konferenca RTM 2018: Postanimo agilni, 24. 10. 2018, na Ljubljanskem gradu : uvodne besede. [COBISS.SI-ID 513765250]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ, Lucija. Hegemony of certainty versus possible worlds as the source of imagination and creation : [predavanje na 14th Annual International Creativity Conference, Klein Kariba Resort, 7.-10.X.2008]. Bela-Bela, 2008. [COBISS.SI-ID 28925229]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ, Lucija. Management of the intercultural dialogue as a tool for bypassing gaps of meaning : [predavanje na mednarodnem posvetovanju “Intercultural Dialogue and Management”, Institut Europeu de la Mediterrània, 26.-29.XI.2008]. Barcelona, 2008. [COBISS.SI-ID 28925485]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 1. MULEJ, Lucija. Hegemony of certainty versus possible worlds as the source of imagination and creation : crativity as a process of constant self reflection : [predavanje na posvetovanju “Subjectivity, Creativity and the Institution”, John Curtin Gallery, 9.-10.II.2009]. Perth, 2009. [COBISS.SI-ID 29727789]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ, Lucija. Izkušnje znanstvenikov in raziskovalcev pri sodelovanju v vrhunskih timih : [udeležba na konferenci o inovacijskem komuniciranju, Gospodarsko razstavišče, 15.IV.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29727533]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 3. TRUNK ŠIRCA, Nada, MULEJ, Lucija. European network of living labs ENoLL : [predavanje na 21. posvetovanju eCollaboration “Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction”, hotel Golf, 15.-18.VI.2008]. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 28292141]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2
 4. MULEJ, Lucija. Women in science : [predavanje na posvetovanju “The World of Science on Television with Focus on Female Roles”, Grand Hotel Union, 19.III.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26456109]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

 1. Družboslovne razprave. Mulej, Lucija (področni urednik 2006-2008). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovne-razprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10
 2. GRADIŠEK, Aleksandra, KOS, Jože (urednik), MULEJ, Lucija (urednik). V poslanstvu dreves. Ponatis. Polšnik: Center za zunanjo ureditev, 2014. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4086950]
  kategorija: SU (S) (ponatis)
  točke: 0, št. avtorjev: 2
 3. LUTHAR, Oto (urednik), MULEJ, Lucija (urednik), POGAČAR, Martin (urednik). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2013. ISBN 978-961-254-537-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612545376, http://ikss.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540500.pdf. [COBISS.SI-ID 269395456]
  kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)
  točke: 0, št. avtorjev: 3
 4. KOS, Jože, KOS, Jože (urednik), MULEJ, Lucija (urednik). V poslanstvu dreves. Polšnik: Center za zunanjo ureditev, 2011. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-269-536-1. [COBISS.SI-ID 258151424]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 2
 5. DRNOVŠEK-ZORKO, Helena (urednik), MILOHNIĆ, Aldo (urednik), MULEJ, Lucija (urednik). New paradigms, new models : culture in the EU external relations, Ljubljana, 13-14 May 2008. Ljubljana: ZRC SAZU, ZRC Publishing, 2008. ISBN 978-961-254-064-7. [COBISS.SI-ID 238687232]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0, št. avtorjev: 3
 6. LUTHAR, Oto (urednik, avtor), MULEJ, Lucija (urednik, avtor), POGAČAR, Martin (urednik, avtor). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2008. 115 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-050-0. http://ikss.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540500.pdf. [COBISS.SI-ID 236857088]
  kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
  točke: 0, št. avtorjev: 3

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

 1. VENE, Tatjana. Kako učinkovit prenos znanja med zaposlenimi krepi intelektualni kapital organizacije : magistrska naloga. Novo mesto: [T. Vene], 2014. IV, 70 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048229634]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 2. ŽIŽMOND, Mojca. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih : magistrsko delo. Maribor: [M. Žižmond], 2014. http://www.doba.si/diplome/1415160188.pdf. [COBISS.SI-ID 512684080]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 3. KMETEC, Tadeja. Povezava med komuniciranjem in stresom na delovnem mestu v organizaciji X : magistrsko delo. Maribor: [T. Kmetec], 2014. http://www.doba.si/diplome/1415160103.pdf. [COBISS.SI-ID 512685872]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 4. JEDLOVČNIK, Mojca. Tiha znanja v organizaciji kot vpliv na konkurenčno prednost : magistrska naloga. Novo mesto: [M. Jedlovčnik], 2014. V, 103 str., [8] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048243714]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 5. DERŽIČ, Anja. Analiza čustvene inteligence v ključavničarstvu Deržič, s.p. : magistrsko delo. Maribor: [A. Deržič], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415170031.pdf. [COBISS.SI-ID 512642352]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 6. ZONTA, Elena. Čustvena inteligenca – sposobnost uspešnega vodenja : magistrsko delo. Maribor: [E. Zonta], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415160130.pdf. [COBISS.SI-ID 512642608]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 7. KILIBARDA, Lazar. Komunikacija kao ključan faktor u savremenom poslovanju na komparativnim primerima u kompanijama u svetu i u Srbiji : magistarski rad. Maribor: [L. Kilibarda], 2012. http://www.doba.si/diplome/1425170004.pdf. [COBISS.SI-ID 512641840]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 8. OČKO, Andreja. Organizacijska klima kot spodbujevalec inovativnosti : magistrsko delo. Maribor: [A. Očko], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415160113.pdf. [COBISS.SI-ID 512641584]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 9. ŠTREMPFELJ, Suzana. Pomen komuniciranja pri reševanju konfliktov v splošni knjižnici : magistrsko delo. Maribor: [S. Štrempfelj], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415360006.pdf. [COBISS.SI-ID 512641328]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 10. LUNDER, Damjana. Vpliv vodenja na organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih : magistrsko delo, (Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja). Maribor: [D. Lunder], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415360009.pdf. [COBISS.SI-ID 512648240]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 11. JANKOVIĆ, Izvorinka. Značaj razvoja liderskih veština kroz visok nivo razvijenih veština komunikacije i emocionalne inteligencije kod savremenih menadžera : magistarski rad. Maribor: [I. Janković], 2014. http://www.doba.si/diplome/1425160011.pdf. [COBISS.SI-ID 512702000]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 12. JANŽIČ, Lea. Marketinško komuniciranje v podjetju Inter G d.o.o. : magistrsko delo, (Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja). Maribor: [L. Janžič], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415370005.pdf. [COBISS.SI-ID 512604720]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 13. FRAS, Janja. Mobing in čustvena inteligenca : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [J. Fras], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415170005.pdf. [COBISS.SI-ID 512594992]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 14. HRIBAR FROL, Katra. Prispevek kadrov k nadaljnenjemu razvoju knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje : magistrska naloga, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [K. Hribar Frol], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415170025.pdf. [COBISS.SI-ID 512604976]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 15. PEČOVNIK, Dalja. Vpliv odzema poslovnih sposobnosti za zagotavljanje zdravstvenih storitev uporabnikov v socialno varstvenih ustanovah : magistrsko delo, (Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti). Maribor: [D. Pečovnik], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415260008.pdf. [COBISS.SI-ID 512615984]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 16. PINTAR, Uroš. Interno komuniciranje v Zavodu za šport Ajdovščina : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Ajdovščina: [U. Pintar], 2011. http://www.doba.si/diplome/1415160084.pdf. [COBISS.SI-ID 512559664]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 17. FINŽGAR JAGER, Manja. Letni razgovor kot način vzpostavitve pozitivne poslovne klime v slovenskih podjetjih : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [M. Finžgar Jager], 2011. http://www.doba.si/diplome/1415160034.pdf. [COBISS.SI-ID 512548144]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 18. SNEDIČ JURAK, Andreja. Management prepričevanja kot temelj razvoja v organizaciji : magistrska naloga. Celje: [A. Snedič Jurak], 2010. VIII, 69 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15173173]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 19. TOMAŽIČ BLATNIK, Suzana. Model spodbujanja pozitivne samopodobe kot možna rešitev mobinga : magistrska naloga. Celje: [S. Tomažič Blatnik], 2010. VIII, 72 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15173941]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 20. ŽNIDAR, Zora. Poslovanje avtomobilskega podjetja v času gospodarske krize : magistrska naloga. Celje: [Z. Žnidar], 2010. VII, 65 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15174197]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 21. GRADIŠNIK, Robert. Timske vloge in struktura socialno-emocionalnih odnosov : magistrska naloga. Celje: [R. Gradišnik], 2010. VII, 79 str., [11] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15173429]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 22. 170. POTOČNIK, Boris. Vpliv managementa znanja na preiskovanje samomorov : magistrska naloga. Celje: [B. Potočnik], 2010. VII, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15175733]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

Avtor dodatnega besedila

 1. ČEČ, Franci. Srečnost na delovnem mestu. Radeče: Inštitut za coaching, 2018. 52 str. ISBN 978-961-92039-3-4. [COBISS.SI-ID 297588992]

Intervjuvanec

 1. BLATNIK, Tanja (oseba, ki intervjuva). Menedžment potrebuje roko, ne napadov. Dnevnik, ISSN 1318-0320. [Tiskana izd.], 12. jan. 2019, leto 69, št. 9, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 513761666]
 2. BLATNIK, Tanja (oseba, ki intervjuva). A scent of leadership of tomorrow. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 2018, autumn edtion, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 513765506]
 3. BLATNIK, Tanja (oseba, ki intervjuva). We are ready to create a better world!. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 2018, spring edtion, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 513768578]

Oseba, ki intervjuva

 1. GOLOB, Robert (intervjuvanec). Netehnološke inovacije so prihodnost kadrovske prakse : Robert Golob : intervju. Dnevnik, ISSN 1318-0320. [Tiskana izd.], 12. jun. 2020, leto 70, št. 134, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 19314947]
 2. MIRKOVIĆ, Tomislav (intervjuvanec). Res se zdi, da smrt ni konec. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, 3. mar. 2020, leto 22, št. 09, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 20983811]
 3. AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Pogum in zanos: kako do samoizpolnitve vseh členov v verigi. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, ISSN 2463-9443. [Tiskana izd.], okt./nov. 2019, letn. 5, št. 24, str. 54-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 70817890]
 4. PIRC MUSAR, Nataša (intervjuvanec). Danes se medijem preprosto splača lagati. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 7. 3. 2019. https://onaplus.delo.si/natasa-pirc-musar-danes-se-medijem-preprosto-splaca-lagati. [COBISS.SI-ID 513789314]
 5. KRAŠKOVIC, Katja (intervjuvanec). Povezovanje in sodelovanje Slovencem velikokrat ni blizu. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 15. 4. 2019. https://onaplus.delo.si/katja-kraskovic-povezovanje-in-sodelovanje-slovencem-velikokrat-ni-blizu. [COBISS.SI-ID 513787010]
 6. RIBARIČ, Peter (intervjuvanec). Pravo bogastvo v življenju so kakovostni odnosi z drugimi ljudmi. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 16. 5. 2019. https://onaplus.delo.si/mag-peter-ribaric-pravo-bogastvo-v-zivljenju-so-kakovostni-odnosi-z-drugimi-ljudmi. [COBISS.SI-ID 513816962]
 7. AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Prsni vsadki : veselje do lepega ali strah pred strahovi?. Ona plus, ISSN 2591-0485. [Spletna izd.], 16. 8. 2019. https://onaplus.delo.si/prof-dr-uros-ahcan-prsni-vsadki-veselje-do-lepega-ali-strah-pred-strahovi. [COBISS.SI-ID 513814402]
 8. PODNAR, Polona (intervjuvanec), BERNIK, Jernej (intervjuvanec). Varuhi žensk v svetu plastike in turbo plehkosti. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], feb./ mar 2019, str. 22-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 513822082]
 9. BLATNIK, Tonja (intervjuvanec). Uspeh je preplet trojice : biti, imeti, ljubiti. Sensa : revija za srečnejše življenje, ISSN 1855-9603. [Tiskana izd.], avg./sep. 2019, str. 53-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 513812866]
 10. AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Vsaka pot je častna. Bodi zdrava : revija za zdrav življenjski slog, ISSN 2386-0642, okt. 2018, letn. 4, št. 10, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 513765762]
 11. AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Telo so vrata : [intervju] Uroš Ahčan. Playboy, ISSN 1580-6294. [Slovenska tiskana izd.], 2018, št. 11/12, str. 90-94. [COBISS.SI-ID 513763458]
 12. AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Supermen in today’s knowledge-oriented e-society : case of reconstructive surgery. The Slovenia times : Slovenian newspaper in English, ISSN 1581-6389, 2018, winter edtion, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 513762434]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto – padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 9. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 8. 9. 2020
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 8. 9. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 9. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 9. 2020

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom