Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti

Dr. Lucija Mulej Mlakar [24366]
Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2001-2014)

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. ŽUBOROVA, Viera, GORENC ZORAN, Annmarie, MULEJ MLAKAR, Lucija. The electoral (dis)advantage of the independent candidates in different electoral system (comparative study of Slovak and Czech local election). Lex localis, ISSN 1581-5374, 2014, letn. 12, št. 3, str. 533-546, doi: 10.4335/12.3.533-546(2014). [COBISS.SI-ID 4730923], [JCR, SNIP, WoS do 1. 9. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 9. 8. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
  kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SSCI, Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 25.26, št. avtorjev: 3
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija, GORENC ZORAN, Annmarie, MIHÁLIK, Jaroslav. A case study on local initiatives and questions of national resources. Lex localis, ISSN 1581-5374, 2014, letn. 12, št. 3, str. 659-669, doi: 10.4335/12.3.659-669(2014). [COBISS.SI-ID 4732715], [JCR, SNIP, WoS do 1. 9. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 18. 8. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
  kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SSCI, Scopus (d,h), MBP; tipologija ni verificirana
  točke: 25.26, št. avtorjev: 3
 3. MULEJ MLAKAR, Lucija, KRYŽANOWSKI, Marko. Business is war? Ne, biznis je modrost = Business is war? No, business is wisdom. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 1. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__1. [COBISS.SI-ID 512535600]
  kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2
 4. MULEJ MLAKAR, Lucija, TRUNK ŠIRCA, Nada. Culture and wishdom: tacit knowledge as a way of learning in higher education. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, 2010, vol. 7, no. 3, str. 345-358, doi: 10.1504/IJIL.2010.031951. [COBISS.SI-ID 14982453], [SNIP, Scopus do 2. 9. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8]
  kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 30.63, št. avtorjev: 2
 5. MULEJ MLAKAR, Lucija. Kontraindukcija kot vir novitet (rekonstrukcija “prave discipline”). Anthropos, ISSN 0587-5161, 2008, letn. 40, št. 1/2 (209/210), str. 163-180. [COBISS.SI-ID 28607789]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ MLAKAR, Lucija. Construction of scientific facts – why is relativism essential in bypassing incommensurable gaps in humanities. Case of personal involvement – biased scientific facts. Qualitative Sociology Review, ISSN 1733-8077. [English ed.], 2008, vol. 4, issue. 1, str. 205-219, tab. http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume9/abstracts.php#art11. [COBISS.SI-ID 28193325], [SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
  kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 53.38, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ MLAKAR, Lucija. O avtonomiji in heteronomiji znanstvenega raziskovanja : primer kreativnosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2007, letn. 39, št. 3/4 (207/208), str. 73-93. [COBISS.SI-ID 27987501]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ MLAKAR, Lucija. Dinamika paralelnih svetov : inkomenzurabilnost ali “umanjkanje skupnega merila primerjave”. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2007, letn. 35, št. 227, str. 201-221. [COBISS.SI-ID 27561517]
  kategorija: 1D (Z2); uvrstitev: druge revije; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 10, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ MLAKAR, Lucija. Aplikacija termina inkomenzurabilnosti na družbeno vednost. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2006, št. 1/2, str. 211-220. [COBISS.SI-ID 26238509]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 10. ZADNIK, Tonja, MULEJ MLAKAR, Lucija. Hegemonija Zahoda: spol kot neodvisna spremenljivka. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2006, št. 1/2, str. 221-232. [COBISS.SI-ID 26238253]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 15, št. avtorjev: 2
 11. MULEJ MLAKAR, Lucija. Nadzor nad proizvodnjo diskurza, ali zakaj je/ni primerno biti relativist?. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2006, št. 3/4, str. 175-186. [COBISS.SI-ID 26230829]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ MLAKAR, Lucija. Vprašanje in doseg relativizma v znanosti. V: Javne in zasebne vojne, (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, letn. 34, št. 225). Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska založba, 2006, str. 231-239. [COBISS.SI-ID 25628765]
  kategorija: 1D (Z2); uvrstitev: druge revije; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 10, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ MLAKAR, Lucija. Nevarnost kot pogoj znanosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2005, letn. 37, št. 1/4, str. 459-464. [COBISS.SI-ID 25227101]
  kategorija: 1C (Z2); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ MLAKAR, Lucija. Na poti v neko drugo moderno. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2003, letn. 31, št. 211, str. 298-314. [COBISS.SI-ID 216145408]
  kategorija: 1D (Z2); uvrstitev: druge revije; tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 10, št. avtorjev: 1
 15. MULEJ MLAKAR, Lucija. Etnografska analiza romarskega simbola Marije Pomagaj na Brezjah. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], dec. 2003, letn. 19, št. 44, str. 105-117. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr44Mulej.PDF. [COBISS.SI-ID 22696541]
  kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 30, št. avtorjev: 1

1.03 Kratki znanstveni prispevek

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Učiteljevanje kot magijski menedžment emocij, frustracij in strahov = The teaching profession as a magical management of emotions, frustrations and fears. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2011, letn. 3, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__2. [COBISS.SI-ID 512544304]
  kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Skladni razvoj držav članic EU – od birokracije do etike vključevanja vseh?. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2007, letn. 41, št. 3/4, str. 148-152. [COBISS.SI-ID 237924864]
  kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 24, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ MLAKAR, Lucija. Janusov obraz globalizacije. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2005, letn. 39, št. 1/2, str. 117-120. [COBISS.SI-ID 15580134]
  kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 24, št. avtorjev: 1

1.04 Strokovni članek

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. E študij : novodobni vidik kreativne pedagogike kot primer samo-odgovornega menedžmenta. Medijska vzgoja in produkcija, ISSN 1855-3354, okt. 2011, letn. 4, št. 3, str. 14-19. [COBISS.SI-ID 512544048]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.05 Poljudni članek

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Tretja svetovna vojna : čas osebnih sprememb. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, nov. 2013, letn. 9, str. 48. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/tretja%20svetovna%20vojna-cas%20osebnih%20vojn.pdf. [COBISS.SI-ID 2048220930]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Kraljestvo samozavesti. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, sep. 2013, letn. 9, str. 57. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/kraljestvo%20samozavesti.pdf. [COBISS.SI-ID 2048221954]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ MLAKAR, Lucija. Spremembe in konec sveta : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, feb. 2013, letn. 9, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 512621616]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ MLAKAR, Lucija. Pasti pozitivnega mišljenja. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, okt. 2013, letn. 9, str. 61. http://www.drustvo-budni.si/images/stories/pasti%20pozitivnega%20misljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 2048221698]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ MLAKAR, Lucija. Svetovi in energija življenja : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, apr. 2013, letn. 9, str. 62-[63]. [COBISS.SI-ID 2048221186]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ MLAKAR, Lucija. Aktivacija : iskrice rešitev, rubrika dr. Lucije Mulej Mlakar. Lepa & zdrava, ISSN 1581-8551, maj 2013, letn. 9, str. 62-[63]. [COBISS.SI-ID 2048221442]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Alogično polje učenja : v iskanju kvantne vezi med učiteljem in učencem. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij = Modern approaches to teaching coming generation. Polhov Gradec: Eduvision, 2013, str. 71-78. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 2048222722]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Vzgoja za družbeno odgovornost: duh časa in čas sprememb = Education for social responsibility: the spirit of time and the time of change. V: HRAST, Anita (ur.), et al. Youth in focus of world changes : conference proceedings = Mladi v presečišču svetovnih sprememb : zbornik prispevkov, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2011, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 512533040]
  kategorija: 4C (Z2); tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 25, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija, LESJAK, Dušan, TRUNK ŠIRCA, Nada. Intercultural dialogue as a tool for bypassing gaps of meaning. V: 9th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia, and European Institute of the Mediterranean, Spain, 26-29 November 2008, Barcelona, Spain. Intercultural dialogue and management : 9th international conference. Koper: Faculty of Management, [2008], str. 81-88. [COBISS.SI-ID 2956247]
  kategorija: 4C (Z2); tipologijo je verificiral OSICN
  točke: 8.33, št. avtorjev: 3

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Internationalisation is an old phenomenon …. V: Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung : Regionalentwicklung des Alpen-Adria-Raums in globaler Perspektive = Večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = regionalni razvoj alpsko-jadranskega prostora v globalni perspektivi = Plurilinguaismo, interculturalità e istruzione = lo sviluppo culturale e socio-economica dell’Alpe Adria in un’ottica globale = Multilingualism, transculturality and education = regional development in the Alps-Adriatic area in a global perspective : abstracts. Klagenfurt: Alpen-Adria Universität, 2008. http://www.uni-klu.ac.at/deutschdidaktik/inhalt/425.htm. [COBISS.SI-ID 28730669]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Beyond social control : creativity and deviance. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control in contemporary society – practice and research : policing in central and eastern europe : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Crime, 2008, str. 52-53. http://www.fvv.uni-mb.si/conf2008/Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 28663597]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ MLAKAR, Lucija. Inkomenzurabilnost v družboslovju. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). “Varnost in tveganja v sodobni slovenski družbi”. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2005. http://www.sociolosko-drustvo.si/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=27. [COBISS.SI-ID 24441437]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. O avtonomiji in heteronomiji znanstvenega raziskovanja : primer re[l]ativnosti. V: 21. slovensko sociolo ko sre anje 2006, Murska Sobota, 17.-18. november 2006. KRPIČ, Tomaž (ur.). Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji, (Novice, izr. št.). Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2006, str. 11. http://www.sociolosko-drustvo.si/images/stories/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 25696605]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. TRUNK ŠIRCA, Nada, MULEJ MLAKAR, Lucija. Internationalization of higher education : multucultural environments and Pan European identities : the case of the Euro-Mediterranean University. V: WINTERSTEINER, Werner (ur.), GOMBOS, Georg (ur.), GRONOLD, Daniela (ur.). Grenzverkehr / ungen : Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum = Ména / mejà : večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = Confini / confronti : plurilinguismo, transculturalità e istruzione = Border dis / solutions : multiculturalism, transculturality and education, (Wieser Wissenschaft). Klagenfurt = Celovec: Wieser, cop. 2010, str. 224-235, tabela. [COBISS.SI-ID 3741143]
  kategorija: 3C (Z1); tipologijo je verificiral OSICD
  točke: 12.5, št. avtorjev: 2
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Umetnost vednosti: od prisile k svobodi izbire. V: FEYERABEND, Paul K. Znanost kot umetnost, (Zbirka Sodobna družba, 2008, 25). Ljubljana: Sophia, 2008, str. 159-176. [COBISS.SI-ID 29709357]
  kategorija: 3C (Z2); tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 20, št. avtorjev: 1

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Jaz sem drevo. V: KOS, Jože (ur.), MULEJ MLAKAR, Lucija (ur.), KOS, Jože. V poslanstvu dreves. Polšnik: Center za zunanjo ureditev, 2011, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 512547376]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. The social construction of what?. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2007, letn. 35, št. 227, str. 227-228. [COBISS.SI-ID 27561261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Paul Feyerabend, Spoznanje za svobodne ljudi, Krtina, Ljubljana 2007, 218 str. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 2007, letn. 28, št. 3, str. 201-205. [COBISS.SI-ID 27487277]
  kategorija: SU (S) (prevod)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 1
 3. MULEJ MLAKAR, Lucija. Mejni razum : Eugenio Trías. Mejni razum. Študentska založba. Ljubljana, 2005 (prevod: Veronika Rot). Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2006, letn. 34, št. 223, str. 180-182. [COBISS.SI-ID 25487709]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 4. MULEJ MLAKAR, Lucija. Martin Hollis, Filozofija družbene vede: uvod, Aristej, Maribor 2002, 271 str. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 2006, letn. 27, št. 1, str. 221-228. [COBISS.SI-ID 25273901], [SNIP, WoS do 16. 10. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
  kategorija: SU (S) (prevod)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 1
 5. MULEJ MLAKAR, Lucija. Marjan Svetličič: Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 21, št. 48, str. 249-251. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr48Mulej.PDF. [COBISS.SI-ID 24046941]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 6. MULEJ MLAKAR, Lucija. Ovidie: Pornomanifest. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 21, št. 48, str. 271-273. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr48Mulej1.PDF. [COBISS.SI-ID 24049757]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 7. MULEJ MLAKAR, Lucija. Paul Feyerabend: Proti metodi. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2005, letn. 21, št. 49/50, str. 336-339. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr49-50Mulej.PDF. [COBISS.SI-ID 24581725]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 8. MULEJ MLAKAR, Lucija. Jean Clottes in David Lewis-Williams: Šamani iz prazgodovine : trans in magija v okrašenih jamah. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg.-dec. 2005, letn. 21, št. 49/50, str. 339-341. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr49-50Mulej1.PDF. [COBISS.SI-ID 24582237]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 9. MULEJ MLAKAR, Lucija. William James: Pragmatizem in volja do verovanja. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2004, letn. 20, št. 45, str. 174-176. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr45Mulej.PDF. [COBISS.SI-ID 23146845]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 10. MULEJ MLAKAR, Lucija. George Soros: Globalizacija. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2004, letn. 20, št. 45, str. 178-181. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr45Mulej1.PDF. [COBISS.SI-ID 23147357]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 11. MULEJ MLAKAR, Lucija. Martin Luther: Tukaj stojim – teološko politični spisi. Ljubljana: Krtina, zbirka Temeljna dela, 2002. 190 strani (ISBN 961-6174-42-8), 2.800 sit : prevod Božidar Debenjak. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2004, letn. 20, št. 46/47, str. 287-289. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr46-47Mulej.PDF. [COBISS.SI-ID 23672413]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 12. MULEJ MLAKAR, Lucija. Herve Le Bras: Kri in gruda: pregled teorij migracij v XX. stoletju. Ljubljana: Studia Humanitatis, zbirka Varia, 2003 117 strani (ISBN 961-6262-43-2), 2.500 SIT : prevod Mateja Petan. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2004, letn. 20, št. 46/47, str. 354-356. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr46-47Mulej1.PDF. [COBISS.SI-ID 23680093]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 13. MULEJ MLAKAR, Lucija. Peter Berger, Thomas Luckmann: Modernost, pluralizem in kriza smisla : orientacija modernega človeka. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], dec. 2003, letn. 19, št. 44, str. 176-179. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr44mulej2.pdf. [COBISS.SI-ID 22698077]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 14. MULEJ MLAKAR, Lucija. Matej Makarovič: Usmerjanje modernih družb. Ljubljana: Znanstveno publicistično središče, zbirka Sodobna družba, 2001. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], dec. 2003, letn. 19, št. 44, str. 201-203. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr44mulej1.pdf. [COBISS.SI-ID 22700637]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1
 15. MULEJ MLAKAR, Lucija. Franc Mali: Razvoj moderne znanosti: socialni mehanizmi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2002. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, sep./okt. 2003, letn. 40, št. 5, str. 963-976. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20035mulej.pdf. [COBISS.SI-ID 22526045]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

1.22 Intervju

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija (intervjuvanec). Zlata doba gospodarstva. MQ, ISSN 1854-7117, 2009, št. 11, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 30185261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Relativizem v sociologiji znanosti : benigni relativizem: manifest odpiranja kreativnih potencialov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-254-067-8. [COBISS.SI-ID 239121408]
  kategorija: 2B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
  točke: 80, št. avtorjev: 1

2.02 Strokovna monografija

 1. LUTHAR, Oto (urednik, avtor), MULEJ MLAKAR, Lucija (urednik, avtor), POGAČAR, Martin (urednik, avtor). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2008. 115 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-050-0. [COBISS.SI-ID 236857088]
  kategorija: SU (S)
  točke: 16.67, št. avtorjev: 3

2.08 Doktorska disertacija

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Relativizem v sociologiji znanosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Mulej], 2006. 231 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25614173]
  kategorija: SU (S)
  točke: 20, št. avtorjev: 1

2.11 Diplomsko delo

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Družba in znanost na poti v neko drugo moderno : diplomsko delo. Ljubljana: [L.Mulej], 2002. 76 f. [COBISS.SI-ID 21268829]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

 1. TRUNK ŠIRCA, Nada (avtor, vodja projekta), KOŠMRLJ, Katarina, ARZENŠEK, Ana, NOVAK, Matic, JOŠT, Valentina, LESJAK, Dušan, OCVIRK, Aleksandra, NOVAK, Matjaž, KOCBEK, Alenka, MULEJ MLAKAR, Lucija. Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na aplikaktivnem projektu : projekt L5-2313. Koper: Fakulteta za management, 2012. 169 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4548311]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.2, št. avtorjev: 10
 2. TRUNK ŠIRCA, Nada, LESJAK, Dušan, MULEJ MLAKAR, Lucija, SKELA-SAVIČ, Brigita, TIČAR, Bojan, VODOPIVEC, Milan, KOŠMRLJ, Katarina, RODMAN, Karmen, BARLE LAKOTA, Andreja, BAŽON, Ksenija, BRAČEK LALIĆ, Alenka, FERJANČIČ, Staša, OCVIRK, Aleksandra, FLORJANČIČ, Viktorija, BALDE, Alen, KOREN, Andrej, NAHTIGAL, Matjaž. Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov, Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013″ : projekt V5-0444. Koper: Fakulteta za management, maj 2010. 224 str., tabele. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PWFRW4JI. [COBISS.SI-ID 3534807]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.16, št. avtorjev: 17

2.13 Elaborat, predštudija, študija

 1. ČENČUR CURK, Barbara, RODELA, Romina, FRANKO, Mladen, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, PETRIČ, Marta, MULEJ MLAKAR, Lucija. An assessment of environmental, economic and social impacts of a biofuel polygeneration system integrating MSW landfill gas and solar energy : case study Brstje. V Novi Gorici: Univerza, 2009. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1635579]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.33, št. avtorjev: 6

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

 1. TOUHAMI, Abdouli, MULEJ MLAKAR, Lucija. Identity and violence : [predavanje na seminarju v okviru magistrskega študija ‘MA in Civilizations’, org. Univerza v Soussu, EMUNI, 17.-18.XII.2008]. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 29062957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Postmodern methodology and the debate on disputes about comparative methodology and knowledge cumulation in the social sciences : [University of Copenhagen, Department of Political Science, jan. 2006]. Copenhagen, 2006. [COBISS.SI-ID 28236589]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Hegemony of certainty versus possible worlds as the source of imagination and creation : [predavanje na 14th Annual International Creativity Conference, Klein Kariba Resort, 7.-10.X.2008]. Bela-Bela, 2008. [COBISS.SI-ID 28925229]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Management of the intercultural dialogue as a tool for bypassing gaps of meaning : [predavanje na mednarodnem posvetovanju “Intercultural Dialogue and Management”, Institut Europeu de la Mediterrània, 26.-29.XI.2008]. Barcelona, 2008. [COBISS.SI-ID 28925485]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 1. MULEJ MLAKAR, Lucija. Hegemony of certainty versus possible worlds as the source of imagination and creation : crativity as a process of constant self reflection : [predavanje na posvetovanju “Subjectivity, Creativity and the Institution”, John Curtin Gallery, 9.-10.II.2009]. Perth, 2009. [COBISS.SI-ID 29727789]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 2. MULEJ MLAKAR, Lucija. Izkušnje znanstvenikov in raziskovalcev pri sodelovanju v vrhunskih timih : [udeležba na konferenci o inovacijskem komuniciranju, Gospodarsko razstavišče, 15.IV.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29727533]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1
 3. TRUNK ŠIRCA, Nada, MULEJ MLAKAR, Lucija. European network of living labs ENoLL : [predavanje na 21. posvetovanju eCollaboration “Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction”, hotel Golf, 15.-18.VI.2008]. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 28292141]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2
 4. MULEJ MLAKAR, Lucija. Women in science : [predavanje na posvetovanju “The World of Science on Television with Focus on Female Roles”, Grand Hotel Union, 19.III.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26456109]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

 1. Družboslovne razprave. Mulej, Lucija (področni urednik 2006-2008). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovnerazprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10
 2. LUTHAR, Oto (urednik), MULEJ MLAKAR, Lucija (urednik), POGAČAR, Martin (urednik). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2013, cop. 2008. ISBN 978-961-254-537-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789612545376. [COBISS.SI-ID 269395456]
  kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)
  točke: 0, št. avtorjev: 3
 3. KOS, Jože, KOS, Jože (urednik), MULEJ MLAKAR, Lucija (urednik). V poslanstvu dreves. Polšnik: Center za zunanjo ureditev, 2011. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-269-536-1. [COBISS.SI-ID 258151424]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 2
 4. DRNOVŠEK-ZORKO, Helena (urednik), MILOHNIĆ, Aldo (urednik), MULEJ MLAKAR, Lucija (urednik). New paradigms, new models : culture in the EU external relations, Ljubljana, 13-14 May 2008. Ljubljana: ZRC SAZU, ZRC Publishing, 2008. ISBN 978-961-254-064-7. [COBISS.SI-ID 238687232]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3.33, št. avtorjev: 3
 5. LUTHAR, Oto (urednik, avtor), MULEJ MLAKAR, Lucija (urednik, avtor), POGAČAR, Martin (urednik, avtor). A way to Brussels or How to win a European project in humanities : general information on FP7 work programme. Ljubljana: ZRC Publishing, 2008. 115 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-050-0. [COBISS.SI-ID 236857088]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3.33, št. avtorjev: 3

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

 1. VENE, Tatjana. Kako učinkovit prenos znanja med zaposlenimi krepi intelektualni kapital organizacije : magistrska naloga. Novo mesto: [T. Vene], 2014. IV, 70 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048229634]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 2. ŽIŽMOND, Mojca. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih : magistrsko delo. Maribor: [M. Žižmond], 2014. http://www.doba.si/diplome/1415160188.pdf. [COBISS.SI-ID 512684080]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 3. DERŽIČ, Anja. Analiza čustvene inteligence v ključavničarstvu Deržič, s.p. : magistrsko delo. Maribor: [A. Deržič], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415170031.pdf. [COBISS.SI-ID 512642352]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 4. ZONTA, Elena. Čustvena inteligenca – sposobnost uspešnega vodenja : magistrsko delo. Maribor: [E. Zonta], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415160130.pdf. [COBISS.SI-ID 512642608]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 5. KILIBARDA, Lazar. Komunikacija kao ključan faktor u savremenom poslovanju na komparativnim primerima u kompanijama u svetu i u Srbiji : magistarski rad. Maribor: [L. Kilibarda], 2012. http://www.doba.si/diplome/1425170004.pdf. [COBISS.SI-ID 512641840]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 6. OČKO, Andreja. Organizacijska klima kot spodbujevalec inovativnosti : magistrsko delo. Maribor: [A. Očko], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415160113.pdf. [COBISS.SI-ID 512641584]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 7. ŠTREMPFELJ, Suzana. Pomen komuniciranja pri reševanju konfliktov v splošni knjižnici : magistrsko delo. Maribor: [S. Štrempfelj], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415360006.pdf. [COBISS.SI-ID 512641328]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 8. LUNDER, Damjana. Vpliv vodenja na organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih : magistrsko delo, (Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja). Maribor: [D. Lunder], 2013. http://www.doba.si/diplome/1415360009.pdf. [COBISS.SI-ID 512648240]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 9. JANŽIČ, Lea. Marketinško komuniciranje v podjetju Inter G d.o.o. : magistrsko delo, (Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja). Maribor: [L. Janžič], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415370005.pdf. [COBISS.SI-ID 512604720]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 10. FRAS, Janja. Mobing in čustvena inteligenca : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [J. Fras], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415170005.pdf. [COBISS.SI-ID 512594992]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 11. HRIBAR, Katra. Prispevek kadrov k nadaljnenjemu razvoju knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje : magistrska naloga, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [K. Hribar Frol], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415170025.pdf. [COBISS.SI-ID 512604976]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 12. PEČOVNIK, Dalja. Vpliv odzema poslovnih sposobnosti za zagotavljanje zdravstvenih storitev uporabnikov v socialno varstvenih ustanovah : magistrsko delo, (Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti). Maribor: [D. Pečovnik], 2012. http://www.doba.si/diplome/1415260008.pdf. [COBISS.SI-ID 512615984]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 13. PINTAR, Uroš. Interno komuniciranje v Zavodu za šport Ajdovščina : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Ajdovščina: [U. Pintar], 2011. http://www.doba.si/diplome/1415160084.pdf. [COBISS.SI-ID 512559664]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 14. FINŽGAR JAGER, Manja. Letni razgovor kot način vzpostavitve pozitivne poslovne klime v slovenskih podjetjih : magistrsko delo, (Program Mednarodno poslovanje). Maribor: [M. Finžgar Jager], 2011. http://www.doba.si/diplome/1415160034.pdf. [COBISS.SI-ID 512548144]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 15. SNEDIČ JURAK, Andreja. Management prepričevanja kot temelj razvoja v organizaciji : magistrska naloga. Celje: [A. Snedič Jurak], 2010. VIII, 69 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15173173]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 16. TOMAŽIČ BLATNIK, Suzana. Model spodbujanja pozitivne samopodobe kot možna rešitev mobinga : magistrska naloga. Celje: [S. Tomažič Blatnik], 2010. VIII, 72 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15173941]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 17. ŽNIDAR, Zora. Poslovanje avtomobilskega podjetja v času gospodarske krize : magistrska naloga. Celje: [Z. Žnidar], 2010. VII, 65 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15174197]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 18. GRADIŠNIK, Robert. Timske vloge in struktura socialno-emocionalnih odnosov : magistrska naloga. Celje: [R. Gradišnik], 2010. VII, 79 str., [11] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15173429]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3
 19. POTOČNIK, Boris. Vpliv managementa znanja na preiskovanje samomorov : magistrska naloga. Celje: [B. Potočnik], 2010. VII, 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15175733]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

Somentor pri diplomskih delih

 1. ZADNIK, Tonja. Interseksualnost kot izziv spolni dihotomiji : primer indijskih hidžer : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zadnik], 2006. 79,[3] f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Zadnik-Tonja.PDF. [COBISS.SI-ID 25779037]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5

Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z1, Z2, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 9. 2014
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 13. 12. 2013
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 9. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 9. 2014

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2019 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom