Za podjetja in njihove posameznike

Ker poslovno rast obravnavamo enakovredno osebni rasti, se ukvarjamo tudi s področji zasebnega in intimnega, kot sta družina in otroci. Disharmonija na zasebnem nivoju namreč statistično značilno vpliva na slabe poslovne rezultate. Pomagamo vam uravnovesiti raznolike nivoje bivanja in delovanja.

ZA DRUŽINE

Nudimo poglobljeno analizo in celostni pristop, kjer kombiniramo najučinkovitejša spoznanja iz področja psihoanalize, psihiatrije in kognitivnih znanosti.

ZA ADOLESCENTE

Nevropsihologija ima danes mnogo odgovorov na tipična vprašanja staršev in odraščajočih posameznikov. Ali je adolescenca le kulturni mit, ali jo najdemo na vseh območjih sveta? Včasih so pričakovanja v vezi z vlogo bolj trajna in odločujoča, kot je samo stanje, v našem primeru hipoteza o adolescenci. Konflikt ima tako pozitivne kot negativne posledice, tako kot npr. konstruktivna in destruktivna jeza. Naučimo vas, kako obravnavati konflikte v sinergiji podjetja, kako upravljati z jezo, seveda s predpogojem poštenega in pravičnega poslovanja. Upravičene jeze ne moremo krotiti drugače kot s konkretnimi spremembami.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom