Poslanstvo in vizija

Molga | Poslanstvo in vizija

Ukvarjamo se z NEVIDNIM. Občutki, čustvi, senzualnostjo, senzitivnostjo, mnenji, stališči, pogledi, percepcijami in koncepti.
Komunikacijskimi vzorci, pravili vedenja, dojemanjem časa, prostora, dobrega in slabega.
Metajezikovno govorico, humorjem, ciničnostjo, z idejami lepega, pravilnega, primernega.
Z individualnim, subjektivnim, družinskim, državnim in historičnim spominom.
Z delovno kulturo, koncepti učinkovitega časa, vsemi tipi lenobe.
Introvertiranimi, ekstrovertiranimi vzorci.

Z Jazom; Idom; Goni in Nezavednim.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom