Dr. Lucija Mulej

Izr. prof. dr. Lucija Mulej je doktorirala leta 2006, docentka pa je postala leta 2009. Začetke njene poti zaznamuje delo na slovenskih univerzah. Prva zaposlitev je na FDV, kjer poučuje Metodologijo družboslovnega raziskovanja, Sociologijo spolov, Razvoj socioloških teorij, Antropologijo in Sociologijo znanosti kot asistentka. Sledi zaposlitev na ZRC SAZU in Univerzi v Novi Gorici, kjer vodi pisarno za mednarodne projekte in na Univerzi v Novi Gorici poučuje Znanost v medijih, Okoljsko psihologijo in Socialno ekologijo dve leti. Na Fakulteti za management Koper sodeluje v projektu ARRS. V letih 2009-2011 poučuje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, kjer doseže vidne uspehe pri zadovoljstvu študentov z njenim delom. V okviru dela na ZRC SAZU sodeluje z EMUNI, Evromediteransko univerzo, s sedežem v Portorožu.

Leta 2008 se odloči za samostojno poslovno pot in odpre podjetje MOLGA, Službo za odpiranje razvojnih potencialov.V času doktorskega in magistrskega študija veliko potuje: zanima jo antropološko terensko delo, zato odide v Brazilijo (leta 2003), Avstralijo (leta 2005) ter Tajsko (leta 2006). Obenem potovanja postanejo njen način življenja, saj sama trdi, da je ključ do razumevanja sveta širina pogleda in odprto srce. V letu 2006 je bila dlje časa na Danskem, na Inštitutu za politične in antropološke študije, kjer je delovala pod mentorstvom phil. dr. Tom Bryder.

Zanimivo izkušnjo iz filantropije je pridobila v gibanju dr. Janeza Drnovška, in sicer v Gibanju za pravičnost in razvoj, kjer je delovala kot generalna sekretarka. Sodelovala je s HUMANO, ki skrbi za svojce posameznikov z duševnimi težavami, prav tako je vodila številna vabljena predavanja na teme mentalne higiene, obvladovanja stresa in notranjega ravnotežja.

Od leta 2010 je redna predavateljica na DOBA fakulteti, kjer predava novitetne predmete, kot so Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju, Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje, Kvaliteta življenja in Metodologija poslovnega raziskovanja. V letu 2011 je prejela priznanje za najboljšo profesorico magistrskega študija.

V letu 2011 ustanovi podjetje BUDNJANI d.o.o. s sloganom Opazimo. Budni. Od leta 2008 intenzivno sodeluje z družinskimi podjetji, kjer predava o različnih temah (pogajanja, motivacija, umetnost vplivanja in prepričevanja) ter vodi osebne treninge za direktorje in vodje sektorjev. Osnovno načelo sodelovanja s podjetji je vnos duhovnega kapitala in razumevanje pomena socialnega ter osebnega kapitala za zdrav ustroj materialnega kapitala in njegovo rast. Nad njenimi uspehi v preboju in rasti podjetij so stranke navdušene; podjetje MOLGA in BUDNJANI imata tako že preko 80 referenc oz. stalnih klientov.

Od leta 2005 vodi Motivacijske delavnice, kjer se z ljudmi srečuje dva krat tedensko. V letu 2012 se je odločila za ustanovitev Društva za razvoj duhovne inteligence Budni, kjer združuje in povezuje inteligence posameznikov, njihovih družin in prijateljev v družino svetlobe – družino harmoničnih in odgovornih posameznikov.

Kot svetovalka podjetjem in posameznikom je objavila ducat strokovnih člankov, kot znanstvenica in predavateljica pa preko 15 znanstvenih člankov. Napisala je 5 monografij (On-kraj raz-kritja, Skrivnost-zakaj ne deluje pri vas?, Relativizem v sociologiji znanosti, How to win an EU project in Humanities in The Secret). Redno piše za revijo Lepa in zdrava kjer razvija številne tematike, z enim ciljem: opolnomočenjem posameznikov in družbe. Je članica društva FAM, akademskih svetov in neformalnih združenj.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom