Poslovna antropologija

»Veliko podjetij trdi, da je potrošnik na prvem mestu.
To je podobno, kot če bi rekli, da smo etični, če počnemo nekaj, kar je v našem interesu. «
Executive Agenda, 2009

Izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar, med drugim tudi mag. antropologije, je skozi leta usposabljanja razvila nove vidike poslovne antropologije, vede, katere specifične znanstvene metode uporabljajo podjetja po vsem svetu že več kot 30 let zlasti za:

  • marketinške raziskave,
  • oblikovanje poslovnih modelov z višjo dodano vrednostjo,
  • celovitejši pristop k internacionalizaciji,
  • preučevanje organizacijske kulture,
  • analizo dejavnikov odličnega voditeljstva.

Med zvestimi naročniki storitev poslovnih antropologov so številna uspešna podjetja denimo: Apple, Coca-Cola, Pizza-Hut, McDonald’s, Unilever, General Motors, HP, Microsoft, Nokia, Canon, Ford, IBM, Xerox, Ikea in številna druga; javnosti pa je verjetno najbolj znan primer največjega izdelovalca računalniških procesorjev na svetu: podjetja Intel, ki sodeluje z antropologinjo Genevieu Bell (posnetek njenega govora). Poglavitna prednost metod poslovne antropologije je namreč ravno ta, da so uporabne za vse gospodarske panoge.

Poslovni antropologi dekodirajo rituale korporativnega sveta in se pri tem usmerjajo zlasti v raziskovanje potreb, želja in navad potrošnikov (marketing, prodaja, razvoj izdelkov in storitev, strategije nastopa na trgih) ter zaposlenih (HR, vodenje, organizacijska klima). Metode poslovne antropologije obravnavajo poslovne izzive celostno, spodbujajo oblikovanje inovativnih in tržno usmerjenih poslovnih modelov, sistematično spremljanje kakovosti odnosov z deležniki in tako prispevajo k razvoju in utrjevanju blagovnih znamk, večji prodaji in trajnostni rasti. Pri tem vnašajo v klasične analize svojevrstno svežino in na inovativen način zapolnijo bele lise razumevanja navad potrošnikov, zavedajoč se, da je brez kupca vsakršen izdelek ali storitev sama sebi v namen. Najuspešnejša podjetja so namreč tista, ki uživajo največje zaupanje vseh deležnikov.

Izr. prof. dr. Mulej Mlakar nadgrajuje poslovno antropologijo z načeli multikapitalnosti, totaliteto podjetij (vključevanje vseh stopenj kompleksnosti in zapletenih okolij) in avtentičnosti (trening pristnih kompetenc posameznika in podjetij). Poslovna antropologija – kot sicer že uveljavljena veda – je v podjetju Molga zasnovana  v smereh harmonizacije neskladij, povezovanja z zunanjimi okolji in ustvarjanja novih socialnih in kulturnih ekologij podjetij.

Direktorica izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar aktivno integrira princip večih inteligenc, t.j. povezovanje racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence. Koncept fizične inteligence razvija skladno s treningom zmanjševanja stresa in razumevanja človeka kot fenomena kontinuirane rasti.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom