KNJIGA HEROJI, Odgovorno duhovni vs duhovno udobni (30 €)

Heroji-odgovorno duhovni vs duhovno udobniKnjigo lahko naročite pri avtorici  dr. Luciji Mulej Mlakar: lucija.mulej@molga.si

Antropološko-filozofsko refleksijo Heroji začenja avtorica s poglavjem o razvoju duhovne misli v luči dualizmov, kakršna je tudi vzporedna ali prepletena pot materialne in duhovne znanosti. S tem se dotakne področja duhovne rasti, ki pa naj ne postane polje protislovnosti, kot se pogosto zgodi, če samooklicani »guruji« prevzamejo nalogo osebne rasti svojih sledilcev, ti pa jih nekritično posnemajo. Duhovno iskanje ima svojo psihopatologijo, nanjo opozarja tudi s fiktivnimi primeri, kot so recimo ukvarjanje z videzom, preračunljivost, lagodnost in udobnost ali napačen odnos do imetja, izobrazbe … Te, le na prvi pogled klišejske resnice za »duhovne iskalce« so v knjigi predstavljene na nov, izviren način. Avtorica pa skozi poglavja, v katerih govori o dimenziji časa, zgodovini srca in povezovanju inteligenc, uvaja zanimive ideje: časovne luknje in časovne žepe, konkavnost in konveksnost spomina, generacijske kode ali nov pogled na tradicionalno filozofijo o osebnem času in osebni karmi. »Temno noč duše«, kot imenuje neutolažljivo trpljenje, bi lahko presvetlili ob pomoči njenega vodenja in knjige Heroji. Beseda heroj nastopa kot sinonim za pogum in srčno ter duhovno moč.

“Od kar poznam avtorico, me je presenečalo, s kakšnim žarom se loteva analiz, pri tem pa brez predsodkov posega v široko intelektualno in duhovno dediščino.” doc. dr. Darij Zadnikar

“To je knjiga, za katero bodo na eni in drugi skrajnosti rekli, da jih je užalila, čeprav v resnici združuje, kar je težko združiti, in čeprav je skupek vsega, pomembno ogledalo, ki ne popači.” Bojan Tomažič, novinar

“Lucija deluje večplastno in tako zelo spretno prebuja skrite potenciale v ljudeh, ki jih posamezniki iz različnih razlogov potlačimo ali se jih sploh ne zavedamo.” dr. Aljaž Vilčnik, direktor v podjetju Chemcolor Sevnica, d.o.o.

“Nikoli več nismo bili takšni kot pred srečanjem z njo, saj je marsikomu izmed nas omogočila spoštljivo odkrivanje sebe samega in vseh skritih zmožnosti ter talentov.” Božena Macarol, samostojna davčna svetovalka

“Lucija mi s svojim neprecenljivim znanjem, z modrostjo, ki se odraža v čisti misli, razširja zavest in zavedanje o tem, kaj je prav in kaj ne.” dr. Peter Skuber, direktor projektivnega biroju Skuber, d.o.o.

“Srečanje s seboj prinese novo priložnost, da se sprejmeš tak, kot si, z vsemi odličnostmi in omejitvami. Ko dovoliš, da te gospod Jaz nagovori. Lucija ti na tej poti jasno ter nedvoumno pove resnico, ki včasih tudi boli, in ti ponudi možne poti.” Mirjana Jelančič, prof., ravnateljica.

Vaš partner za odpiranje razvojnih potencialov
© 2023 Molga | Vse pravice pridržane | Web produkcija: Studio Creadrom